Remotefunktionalitet

Remotefunktionalitet

Remotefunktionalitet

Idag är ofta produktutvecklinsprojekt inom automotive sektorn utspridda på många olika leverantörer, ofta över stora geografiska områden. Det gör det svårt för utvecklingsteamen att ha koll på framstegen i delprojektet, på mjukvaruversioner och konfigureringar. Ofta har man många subsystemsmiljöer med olika konfigureringar för olika marknader. Vi förser våra testriggar och testmiljöer med kommunikationsmoduler så vi via 

vår supportplattform kan återställa riggar till tidigare konfigureringar. Vi har öven möjlighet att förse våra riggar med  SWDL (software download) möjligheter och styra detta från vår supportplattform. Det gör att utvecklingsteamen får kontroll över sina mjukvaruversioner och testdata, och kan göra den tillgänglig och spårbar även om riggarna står på en annan kontinent.