Funktionsutveckling

Funktionsutveckling

Funktionsutveckling

Våra utvecklingsmiljöer är skapade för att stödja dagens globala krav på tid, kostnad samt kvalitet. Den stora skillnaden mellan en traditionell utvecklingsprocess och vår metodik samt miljö är att man kommer att ha en testmiljö färdigställd för test och utveckling 6-8 månader tidigare än normalt och behov av tidiga prototyper för funktionstest elimineras helt.

 

Många av våra ingenjörer och tekniker har ett förflutet som funktionsutvecklare inom bilindustrin. Det gör att vi ofta ses som ett bra konsultalternativ när när arbets bördan hos våra kunder blir för stor eller när mer resurser krävs.