Funktionsvalidering

Funktionsvalidering

Funktionsvalidering

Många av våra anställda har 20-30 års erfarenhet av funktionsvalidering inom fordonsindustrin. Att våra ingenjörer och tekniker vet hur potentialen i våra testmiljöer ska ska nyttjas och kan alla genvägar i systemstöden gör att effektiviteten i teamen ofta ökar. Vi har kompetens och erfarenhet av kompletta

funktionsvalideringsåtagande både på komponent och systemnivå. Vi kan åta oss att komplettera befintliga valideringsteam eller göra helhetsåtagande.  Vi kan erbjuda en infrastruktur i Trollhättan för genomförande av komplett slutvalidering på delsystemsnivå.