Integrationsmiljöer

Integrationsmiljöer

Integrationsmiljöer

Våra testmiljöer bygger vi helst i moduler. Det ger oss flexibilitet att jobba effektivt med parallella delsystem, som när vi vill, enkelt kopplas ihop till kompletta helbilsmiljöer/produktmiljöer. Det gör att man när som helst i utvecklingsprocessen kan prova funktioner isolerat i delsystemen eller tillsammans i den kompletta produkten/helbilen.Parallella projekt sinkas inte utan problemen kan isoleras fort och åtgärder för att korrigera felen kan sättas in på rätt ställa med minial påverkan på övriga delprojekt.

 

Miljöerna kännetecknas av extremt stora mätbarhetsmöjligheter och vi gör oftas breakouter på alla kopplingspunkter vilketger stöd för parallell- och seriell mätning samtidigt. Helst åtar vi oss att drifta, underhålla och årsmodellsuppdatera miljöerna för våra kunder. På så vis kan vi garantera våra kunder full spårabarhet genom hela slutproduktens livscykel.