Konsulttjänster

Konsulttjänster

Konsulttjänster

Våra team har lång erfarenhet av funktionsutveckling, validering och felsökning inom automotive industrin. Vi kan erbjuda konsultjänster inom:

- Projektledning
- Testledning
- Testning
- Funktionsutveckling
- HIL-baserade test och utvecklingsmiljöer.

- Funktionsvalidering i fordon
- Diagnos och felsökning av EL, IT och kommunikation i fordon
- El-resurser för utvecklingsjobb.
- Konstruktion av ledningsnät.
- Byggnation av ledningsnät.

- Analys och kartläggning av felorsaker i elsystem
- Konstruktion av elintegrationsmiljöer.
- Byggnation av testmiljöer för diagnosutveckling.
- Utveckling av testverktyg för seriell kommunikation.
- Support för diagnos och felsökning i multiplexa system.

- Konstruktion av mekaniska testmiljöer.
- Utförande av mekanisk provning.