Metodik

Metodik

Metodik

Våra team har sedan 1992  utvecklat metodik för att effektivt arbeta med helbils och delsystemsintegrationsriggar inom fordonsindustrin.  Vi har arbetsmetoder och stödsystem som gör att delsystemsriggar enkelt kan kopplas ihop till kompletta helbilssystem. Det gör parallell utveckling av delsystem hos olika leverantörer 

effektivare, och våra kunder kan lättare hålla ihop komplettbilsvalideing. Vår metodik och  IT system stöder komplettbilsvalidering även remote. Våra lösningar, moduler och metoder är enkla att anpassa för att stödja befintliga utvecklingsprocesser.