Om Benchnode

Om Benchnode

Om Benchnode

BenchNode förser företag med effektiva metoder och miljöer för integrationvalidering och funktionstillväxt.Vi skräddarsyr, driftar, underhåller och uppdaterar utvecklingsmiljöer. Vårt huvudfokus är automotive industrin och branscher med komplexa produkter där el och datainnehållet är av väsentlig del.Våra metoder och arbetssätt fångar fel och problem mycket tidigare i utvecklingsprocessen. 

Ofta kan man stryka tidiga prototypserier eftersom vi fångar och bevisar det som prototyperna gör redan i labbmiljöerna och testriggarna.Våra team har lång erfarenhet med att arbeta med komplexa el och elektronikintensiva system.  Redan 1992 arbetade våra team med helbilsriggar  inom fordonsindustrin åt Saab Automobile.Vi tar gärna helhetsansvar för våra kunders testmiljöer och kan erbjuda omfattande supportåtagande.