Vad vinner man?

Vad vinner man?

Vad vinner man?

Att ta fram effektiva miljöer för elintegration, funktionsutveckling och validering av produkter göra att man får kontroll i utvecklingsprocessen. Man får enklare att styra och koordinera alla inblandade projektgrupper. Tiden att få fram en bra produkt kortas, samtidigt som man avsevärt höjer kvalitet i de tidiga serierna.

Vinster med att utveckla bilar/produkter i labbmiljö:

•       Kontrollerad utvecklingsmiljö

•       Spårbarhet under hela utvecklingscykeln

•       Repeterbarhet vid upptäckta fel

•       Extremt tidig kvalitetskontroll av ledningsnätsunderlag

•       Prov och test kan börja långt innan första ledningsnätet finns på plats.

•       Plan för funktionstillväxt och konfigurationer

•       Samtliga tester kan utföras i samma miljö, funktioner, felkoder, HIL/SIL/MIL

•       Bantning av antalet producerade prototypbilar / prototyper.

•       Återvinning av testmiljö vid uppgraderingar/årsmodeller

•       Tydlighet i projektet när, var, hur, vem mm

•       Resurs och utrymmessnålt

•       Mindre bilkörning – positiv miljöpåverkan